Lam Son Group gồm các đơn vị thành viên:

– Sàn giao dịch địa ốc Lam Sơn (LamSonReal).

– Công ty CP Dịch vụ quản lý nhà Vũng Tàu (Vungtau Property Management)

– Công ty CP xây dựng Lam Sơn (LamSon Construction).

– Công ty CP trang trí nội thất Lam Sơn (LamSon Furniture).

– Trạm bê tông Lam Sơn (LamSon Concrete).

– Sân Bóng đá mini Lam Sơn (LamSon Sport).

– Ban quản lý dự án Lam Sơn (LamSon Project Management).